Öijareds Resort och utbildning

Utbildning i rutiner och hantering av Golfident vid tävling och sällskapsspel. Intresserad personal och tävlingsledning fick några timmars utbildning per dag under 2 dagar....

Minidemo på Burviks GK

Presentation av Golfident på Burviks GK tillsammans med styrelse och ansvarig personal. Först en teoretisk genomgång, därefter ut och testa Golfident praktiskt på en minibana. Här är  ”leaderboard”   från ”tävlingen. Spelarna matade in sina scorer i boxarna vid resp tee och resultatet syntes direkt på skärmen när de kom tillbaka in i klubbhuset. ”Burvik- oasen i Uppland med Roslagstraktens bästa golfbana (enl Golfdigest). Taktiskt utmanande bana i vacker Roslagsnatur. Röd tee anpassad för damer.          ...
custom-background-css