För klubbar i digital framkant

Full kontroll – Mindre administration – Roligare upplevelser


 

Helheten är hemligheten

Golfident är systemet som knyter samman klubb, spelare, resultat, GIT, web och sponsorer.
Även fast systemet förmodligen är det mest utvecklade i sin nisch så är den största hemligheten också den enklaste: Spelaren för score med chip, vilket har en betydligt högre acceptansgrad än andra digitala alternativ.

Helheten är hemligheten

Golfident är systemet som knyter samman klubb, spelare, resultat, GIT, web och sponsorer.
Även fast systemet förmodligen är det mest utvecklade i sin nisch så är den största hemligheten också den enklaste: Spelaren för score med chip, vilket har en betydligt högre acceptansgrad än andra digitala alternativ.

 
Mindre administration

Resultaten är klara direkt efter att sista spelaren checkat ut. Inmatning och tydning av scorekort är ett minne blott.

Mindre administration

Resultaten är klara direkt efter att sista spelaren checkat ut. Inmatning och tydning av scorekort är ett minne blott.

Leaderboard i realtid

Oavsett om det är tävling, sällskapsspel eller bollränna så kan alla som önskar följa spelet i realtid. Klubbpersonalen från datorn, gäster via leaderboard i klubbhuset, spelarna i mobilen och de där hemma via klubbens hemsida.

Leaderboard i realtid

Oavsett om det är tävling, sällskapsspel eller bollränna så kan alla som önskar följa spelet i realtid. Klubbpersonalen från datorn, gäster via leaderboard i klubbhuset, spelarna i mobilen och de där hemma via klubbens hemsida.


Allt sker automatiskt

På ett enkelt och användarvänligt sätt.
Liveresultat
Följ resultaten via leaderboard på internet oavsett tävlingsform. Markera spelarna du vill följa och skapa en personlig leaderboard.
GIT koppling
Tävlingsresultat sänds direkt in i Golfens IT-system. Ingen manuell registrering behövs. Handicapuppdatering sker automatiskt.
Statistik –
för spelare
Som spelare kan du välja att föra statistik under rundan. Välj själv hur du vill visa resultatet i diagram eller grafer.
Statistik –
för klubben
Golfident mäter antal slag per hål och tidpunkt för passering. Klubben får statistik över speltider, score per hål, spel mot index m.m.
Tävling
Spela poängbogey och slagspel, greensome, foursome, scramble, bästboll m.fl.
För score
Vid registrering visar boxarna din brutto och nettoscore. Någon minut senare, syns resultatet på internet.
Speltempo
Klubben följer var spelarna är på banan och kan agera vid långsamt spel. Spelaren får information om sitt speltempo i Golfidentboxen.
LOK stöd
Förenklar administrationen. Med chipet registreras närvaro på schemalagda träningar. Enkelt att registrera extra, ej schemalagda, träningar och skapa merintäkter till klubben.

custom-background-css