UPPLEV GOLFIDENT®

Använd chip och/eller mobil, du väljer själv!

läs mer under ekonomi!


Resultat direkt

Med Golfident får du allting live direkt från banan. Mobilen och Golfidentboxarna sänder din score direkt till en leaderboard. Följ alla via www.golfident.com eller på klubbens hemsida. Markera de spelare du vill följa och spela kompisgolf, släktgolf, tourer.

Resultat direkt

Med Golfident får du allting live direkt från banan. Mobilen och Golfidentboxarna sänder din score direkt till en leaderboard. Följ alla via www.golfident.com eller på klubbens hemsida. Markera de spelare du vill följa och spela kompisgolf, släktgolf, tourer.



Personlig score

Antalet slag presenteras utifrån ditt spelhandicap, justera direkt i mobil eller box. Registrerar du fel, välj hål och justera. Används chip och du glömmer registrera, för score vid nästa tee/box.

Personlig score

Antalet slag presenteras utifrån ditt spelhandicap, justera direkt i mobil eller box. Registrerar du fel, välj hål och justera. Används chip och du glömmer registrera, för score vid nästa tee/box.

Enkel registrering

Registrera din score snabbt och enkelt i mobilen eller Golfidents boxar, vid varje tee. Boxarna är även uppkopplade mot internet.

Enkel registrering

Registrera din score snabbt och enkelt i mobilen eller Golfidents boxar, vid varje tee. Boxarna är även uppkopplade mot internet.


Allt sker automatiskt

På ett enkelt och användarvänligt sätt.
Liveresultat
Följ resultaten via leaderboard på internet oavsett tävlingsform. Markera spelarna du vill följa och skapa en helt egen leaderboard.
GIT koppling
Tävlingsresultat sänds direkt in i Golfens IT-system. Ingen manuell registrering behövs. Handicapuppdatering sker automatiskt.
Statistik –
för spelare
Som spelare kan du välja att föra statistik under rundan. Välj själv hur du vill visa resultatet i diagram eller grafer.
Statistik –
för klubben
Golfident mäter antal slag per hål och tidpunkt för passering. Klubben får statistik över speltider, score per hål, spel mot index m.m.
Tävling
Spela poängbogey och slagspel, greensome, foursome, scramble, bästboll m.fl.
För score
Vid registrering visar boxarna din brutto och nettoscore. Någon minut senare, syns resultatet på internet.
Speltempo
Klubben följer var spelarna är på banan och kan agera vid långsamt spel. Spelaren får information om sitt speltempo i Golfidentboxen.
LOK stöd
Förenklar administrationen. Med chipet registreras närvaro på schemalagda träningar. Enkelt att registrera extra inte schemalagda träningar och skapa merintäkter till klubben.

custom-background-css