EKONOMI

Våga ta steget… till lägre kostnader och högre intäkter

En av de främsta anledningarna till att företag, myndigheter och organisationer digitaliserar är att det skapar förutsättningar för lägre kostnader och högre intäkter. Med Golfident får klubben samma möjlighet.

Golfident erbjuder flera olika lösningar i olika prisklasser. Alltifrån en mobil tävlingsmodul som kan implementeras omgående till en helhetslösning som ger klubben helt nya förutsättningar att dra nytta av framtidens digitala möjligheter.

Kontakta oss redan idag för presentation av de olika alternativen.

 

Chipet används år efter år och gör att klubben sparar stora summor på utskrift av scorekort.

Terminalen är hjärtat i Golfidentsystemet. Terminalen placeras i klubbhuset så tillgängligt som möjligt för spelarna. Här visas också digital reklam.

Golfidents boxar med stolpe och reklamplatser placeras i anslutning till tee. Simkort i boxarna sköter internettrafiken och batterierna håller 4-6 månader innan de behöver laddas 6 timmar för nya 4-6 månaders drift.

Golfidents terminal har pappersutskrift av scorekort efter rundan för signering av spelare och markör i de fall detta är nödvändigt. Registreras markör uppdateras handicap automatiskt mot golf.se.


j

Reklamkoncept

Med Golfidents plattform kan klubben erbjuda annonsörer en helt ny typ av synlighet. Via leaderboarden och mobilen kan reklamköparen variera sitt budskap beroende på t.ex säsong eller tävling. Aktuella tidsbegränsade kampanjer kan visas, exempelvis: ”I helgen erbjuder Stadshotellets klubbens medlemmar och gäster 20% rabatt vid bokning av övernattning ”

På stolparna som boxarna sitter på ges ett unikt reklamutrymme där spelarna stannar till vid varje hål.

Reklam på leaderboard

Reklam som visas på leaderboarden kan varieras mycket enkelt. Växla vid behov mellan dagens sällskapsleaderboard och tävlingsleaderboard eller visa enbart tävlingen. När det kommer större eller mindre grupper skapas merintäkter genom visning av resultat direkt från banan och visning av t. ex tävlingssponsorns reklam på leaderboarden.Banguide

Golfident erbjuder även ett flexibelt banguideskoncept både i fysisk och digital form. Konceptet går ut på att klubben i mycket hög utsträckning styr över banguidens innehåll och utseende. Klubben beställer bara önskat antal och sätter själv eventuellt utpris. Uppdateringar och förändringar ingår. Som del i något av våra paket kan klubben få en banguide i öppen arkitektur till ett mycket attraktivt pris.

Golfident i mobilen

Golfident kan också användas för att föra score i mobilen och direkt följa eget och andras resultat. Gå in på player.golfident.com och logga in. Följ enkelt andra spelare som är ute på banan oavsett om de använder Golfident chip eller mobil. Med några få klick skapar du också en egen leaderboard, kul vid exempelvis kompistävling.

Scorekort och kostnader

Erfarenheten från våra Golfidentklubbar visar att spelarna efter bara några ronder med Gofidents chip eller mobil väljer bort scorekorten. Därmed minskar kostnaderna för scorekort radikalt. Motala GK har efter en säsong redan halverat sina kostnader för scorekort. Under kommande säsong kommer scorekort att användas enbart minimalt på våra klubbar. Vi har därför tagit fram ett mycket enkelt scorekort där spelare som så önskar kan föra sina slag och poäng. Kostnaden för dessa är omkring 15 öre per scorekort istället för 1-2 kronor som nu är vanligt.custom-background-css