Golfident och klubbmöten, minidemon och reklamkonceptet!

Under hösten och vintern blir det ingen vintervila för oss. Dels planerar vi för ny säsong och fortsätter utveckla Golfident, dels besöker vi nya klubbar för att få fler Golfidentklubbar. Med vårt nya reklamkoncept och med hjälp av vår professionella reklamsäljare ska Golfident i praktiken inte kosta klubben en enda krona att införa. Det klubben behöver bistå med är det egna intresset att utvecklas som klubb och ta nya steg framåt.

Ta vara på möjligheten att träffa oss och diskutera rutiner, service, funktioner och ekonomi. Besöket kostar såklart inget men ger information om vad som händer på marknaden och beslutsunderlag för investeringar.

Ett ”minibesök” med kort presentation och möjlighet att själv få känna lite på systemet tar bar 1-2 timmar. En ”minidemo” med presentation följt av ”tävling” runt klubbhuset tar kanske 2-3 timmar att genomföra.

Kontaktuppgifter finns under meny kontakt….

custom-background-css