Golfident på turné

25-27 maj. Utbildning av personal på klubbarna och ny mjukvara i boxarna på banan.
Dessutom ny utrustning med live leaderboard med resultat från varje spelat hål (både från tävling och sällskapsspel)
ovanför Golfident-terminalen. Bilden är från Bråvikens GK, tävlingsexpedtitionen.

Terminal

custom-background-css