GOLFIDENT FÖR KLUBBEN

Optimera anläggningen och gör golfklubben attraktiv


Klubben får kontroll

Via klubbens egen masterinlogg får klubben total kontroll. Spelet kan följas live och statistik tas fram blixtsnabbt. Förhindra kö på banan innan den uppstår och öka beläggningen. Med Golfident ökar förutsättningarna för högre andel registrerade rundor dramatiskt, viktigt inför kommande världshandicap.

Speltempo

I samverkan med Golfident bestämmer klubben en rekommenderad speltid per hål. När spelarna matar in sin score i Golfidentboxen vid varje tee, registreras också tidpunkten för passering. Speltiden jämförs med den rekommenderade och presenteras på en graf i färgerna grönt, gult och rött. För spelaren presenteras informationen i Golfidentboxens display med en grön, gul eller röd symbol (funktionen är valbar).

Statistik för klubben

Idag har de flesta klubbarna bara resultatstatistik från tävlingar registrerade i GIT. Med Golfident kan statistik erhållas från såväl från tävling, sällskapsspel och bollränna. Dessutom erhålls helt ny statistik avseende speltempo. Statistiken ger väsentligt bättre underlag för beslut gällande exempelvis indexering, hålförändringar, rekommenderat speltempo och handicaprevision. Rapporterna kan sorteras efter bl.a. tee, kön, handicap, tävling eller sällskapsspel.g

Ankomstregistrering

Spelaren använder sitt chip för att checka in i Golfidentterminalen innan spel. När spelaren har en tid bokad får klubben automatiskt en ankomstregistrering i Golfens IT-system. På så sätt får klubben ett mer verkligt och heltäckande underlag, via analys och uppföljning av nyttjandegraden på banan. Det ger även överblick av No-Show, spelare som bokar för fyra men bara kommer två.

 

Trafikljus

Spelaren får information om speltempot i Golfidentboxen vid varje tee. När scoren registreras visas samtidigt en grön, gul eller röd symbol på displayen. Grönt visar att spelet flyter som det ska, gult betyder öka något och rött att man är mer än 20% efter den förväntade passertiden på hålet.
LOK-stöd

Ungdomarna sköter närvaroregistreringen med hjälp av chipet, i Golfidenterminalen eller LOK-boxen, när de ska träna. Registreringen sparas och klubben genererar en excelrapport, som är underlag för bidragsansökan till kommun och Riksidrottsförbund. En hjälp för en tidigare administrativt tung arbetsuppgift. Spontana träningar på banan kan också registreras, vilket ger möjlighet till ökade bidrag.

Ökade annons och reklamintäkter

Reklamplatser på boxar, terminal, webbportal och intern-TV erbjuder nya välkomna möjligheter för annons- och reklamintäkter. En helt ny kanal är att presentera tävlings- och klubbsponsorer på Live leaderboard via internet och intern-TV.


custom-background-css