GOLFIDENT EKONOMI FÖR KLUBBEN

Vårt reklamupplägg genomförs i samverkan med klubben.
Golfident använder professionell reklamsäljare!

Golfident kostar inte klubben en krona!

För att chipet spelarna för score med inte ska slarvas bort behöver det ha ett värde. Vi rekommenderar att medlemmarna får köpa chipet för 3-400 kr. Då får klubben samtidigt en extra intäkt.

Terminalen är hjärtat i Golfident för de spelare som använder chip att föra score med. Ingår i utrustningen och placeras i klubbhuset så tillgängligt som möjligt för spelarna.

Golfidents boxar med stolpe och reklamplatser ingår i utrustningen. Reservbox ingår också. Alla boxar kan ställas in som hål 1-27. Simkort i boxarna sköter internettrafiken och batterierna håller 4-6 månader innan de behöver laddas 6 timmar för nya 4-6 månaders drift.

Golfidents terminal har pappersutskrift av scorekort efter rundan för signering av spelare och markör. Registreras markör uppdateras handicap automatiskt mot golf.se.


j

Reklamkoncept!

Golfident använder professionell reklamsäljare. I samverkan med klubbens marknadskommitté gås igenom vilka befintliga reklamköpare som ska bearbetas av klubben resp Golfident. När befintliga reklamköpare tillfrågats går Golfident vidare med försäljning till nya. Den nya digitala plattformen för reklam är mycket lockande för reklamköparna som kan variera sitt budskap över året. Klubben behåller 50% av de reklamintäkter som skapas av Golfident vilket finansierar hela eller större delen av investeringen i hårdvara-.

Reklam på leaderboard

Reklam som visas på leaderboarden kan varieras mycket enkelt. Växla vid behov mellan dagens sällskapsleaderboard och tävlingsleaderboard elller visa enbart tävlingen. När det kommer större eller mindre grupper skapas merintäkter genom visning av resultat direkt från banan, live, och visning av tex tävlingssponsorns reklam på leaderboarden.Referenser från våra klubbar

Ring gärna och fråga våra Golfidentklubbar vad de tycker. här är några exempel: ”Ett fantastiskt smidigt koncept! Det fungerar lika bra på sällskapsrundan som det gör under tävlingsrond med olika spelformer.Tomas Lindh, klubbchef Motala GK. Så här säger Jan Monier på Bråvikens GK: ”Nyttan för klubben är enorm. Med hjälp av Golfident kan vi ha bättre koll på speltempot. Det gör att vi vet exakt vilken boll som behöver öka sitt tempo”

Golfident i mobilen

Golfident kan också användas för att föra score i mobilen och direkt följa eget och andras resultat. Ingen nedladdning av app behövs, bara gå till Golfidents sida för spelarna på internet och logga in. Det gör det enkelt att följa alla andra spelare som är ute på banan oavsett om de använder Golfident chip eller mobil. Lätt också att välja ut precis de spelare man vill följa och på så sätt ha en helt egen leaderbord.

Scorekort och kostnader

Erfarenheten från våra Golfidentklubbar visar att spelarna efter bara några ronder med Gofidents chip eller mpbil väljer bort scorekorten. Därmed minskar kostnaderna för scorekort radikalt.Motala GK har efter en säsong redan halverat sin scorekortskostnader. Under kommande säsong kommer scorekort att användas enbart minimalt på våra klubbar. Vi har därför tagit fram ett mycket enkelt scorekort där spelare som så önskar kan föra sina slag och poäng. Kostnden för dessa är omkring 15 öre per scorekort istället för 1-2 kronor som nu är vanligt.custom-background-css