GOLFIDENT FÖR TÄVLINGEN

Manuell inmatning av scorer i GIT är ett minne blott


Live leaderboard vid tävlingar

Golfident är helintegrerat med Golfens IT-system (GIT). Lägg upp tävling som vanligt i GIT och spela singel eller lagspel i önskad spelform.
För de egna tävlingarna som kompisgolfen eller släktgolfen skapar sällskapet egen leaderboard genom att markera deltagarna.

 


e

Live leaderboard

Golfident visar alltid resultaten live oavsett om det pågår tävling, företagsgolf eller kompisgolf. Leaderboarden publiceras på www.golfident.com under fliken leaderboard eller på klubbens hemsida. Den kan visas i vilken mobil, padda eller dator som helst. Klubben har också tillgång till en TV-skärm i anslutning till Golfidentterminalen i klubbhuset, där aktuell leaderboard visas.

Min leaderboard, välj favoriter

På leaderboarden är det små stjärnor (*) framför spelarnamnen. Tryck på stjärnan (*) i mobilen eller datorn och följ dina egna favoriter eller kompisarna som spelar samtidigt. Gör en egen inofficiell tävling via leaderboarden, genom att välja ut spelarna i bollen/företaget/kompisgänget. Då resultatet alltid finns att tillgå via internet och mobil, är resultaten lätta att följa för alla som har tillgång till internet.
Tävling

Golfident stöder, precis som nya GIT-tävling, många olika spelformer (poängbogey, slagtävling, slaggolf, greensome, foursome, scramble, fyrboll/bästboll m.fl.). Vid kanonstart läggs spelarens starthål in i chipet och registrering av score görs i Golfidentboxen på hålet efter starthålet. Eftersom spelarnas tid vid passering av varje tee inrapporteras kan man ganska snart efter start se ungefär hur lång tid tävlingen kommer att ta.

Markörspel

Golfidentchipet används istället för scorekort. Spelarna byter chip på första tee, precis som man annars byter scorekort. Markören registrerar spelarens score efter varje spelat hål. Vid utcheckningen i Golfidentterminalen efter tävlingen intygar markören, att resultatet är korrekt med hjälp av sitt golf-id.Effektivare tävlingsadministration

Inga scorer behöver matas in manuellt, inga blöta eller illa skrivna scorekort behöver tydas. Prisutdelning kan hållas direkt efter att sista spelare checkat ut. Ideella funktionärer behövs inte på banan och tävlingsledningen följer tävlingen, via internet och kan direkt påverka långsamt spel.

Koppling till GITs tävlingsmodul

Tävlingen läggs som vanligt upp i GIT eller nya GIT Tävling och resultaten förs automatiskt tillbaka, direkt när spelaren checkar ut. Eftersom det fortfarande måste lämnas in ett signerat scorekort påskrivet av spelare och markör, skrivs ett särskilt scorekort för signering ut vid utcheckningen.custom-background-css